Förlagets beskrivning

Naturvetenskap handlar om att reflektera kring hur världen omkring oss fungerar och att försöka förstå verklighetens olika skepnader. Det handlar om att få kunskap om våra personliga livsval, som frågor kring kropp och hälsa samt sex och samlevnad. Det handlar också om individens roll i samhället och de större sammanhangen, de frågor vi alla ställs inför vad gäller hållbar utveckling och genetik på gott och ont.

Naturkunskap 1 innehåller följande kursdelar: Naturvetenskap handlar om dig, Från cell till människa, Livsstil och hälsa, Sex och samlevnad, Ekologi, Vår ömtåliga planet samt Hållbar utveckling. Kursdelarna innehåller övningar, extramaterial, laborationer och pedagogiska videor.