Förlagets beskrivning

Matematik genomsyrar hela vårt samhälle – från att kunna sköta den personliga ekonomin till att göra väderprognoser och förstå hur evolutionära processer fungerar. Att behärska matematik är att förstå verklighetens språk.

Matematik 7–9 innehåller följande kursdelar: Taluppfattning heltal, Taluppfattning decimaltal, Taluppfattning bråktal, Algebra, Ekvationer I, Ekvationer II, Procent, Samband och förändring, Geometri I, Geometri II, Statistik samt Sannolikhet.