Förlagets beskrivning

NE:s läromedel i matematik för gymnasiet gör matematiken gripbar. Målet är att med mentala bilder skapa en intuitiv förståelse för matematiska samband och strukturer.

Matematik 5 gy innehåller följande kursdelar: Differentialekvationer, Mängdlära, Kombinatorik, Diskret matematik Bevis, Problemlösning.