Förlagets beskrivning

NE:s läromedel i matematik för gymnasiet gör matematiken gripbar. Målet är att med mentala bilder skapa en intuitiv förståelse för matematiska samband och strukturer.

Matematik 4 gy innehåller följande kursdelar: Funktioner, Trigonometriska funktioner, Derivata, Mer om derivator och integraler, Komplexa tal.