Förlagets beskrivning

Matematik genomsyrar hela vårt samhälle – från att kunna sköta den personliga ekonomin till att göra väderprognoser och förstå hur evolutionära processer fungerar. Att behärska matematik är att förstå verklighetens språk.

Matematik 2 innehåller följande kursdelar: Algebra och funktionslära, Linjära ekvationer och ekvationssystem, Andragradsekvationer och andragradsfunktioner, Exponentialfunktioner och logaritmer, Geometri samt Statistik.