Förlagets beskrivning

Vår omvärld förändras snabbt. För att förstå oss själva och vår nutid krävs att vi har kunskap om vår historia och kan se samband mellan olika händelser och processer. Undervisningen i historia syftar till att utveckla ett historiemedvetande som gör det möjligt för oss att förhålla oss till och analysera händelser i nutiden genom att tolka det förflutna. Ett utvecklat historiemedvetande kräver förutom kunskap om historia även kunskap om historiebruk och historieskrivning.