Förlagets beskrivning

Läromedlet låter eleven utveckla intresse för, och kunskap om, bland annat ekonomi, marknadsföring, hälsa, matlagning och hållbar utveckling.
Som stöd finns recept, mallar för utvärdering, tips om källkritik på nätet och mycket mer samlade i kursdelen "Fler resurser".