Förlagets beskrivning

I läromedlen i engelska ligger fokus på att eleverna ska kunna kommunicera och interagera med sin omgivning genom att utbyta tankar och idéer. Därför läggs tyngdpunkten på intressanta teman, texter och ett rikt övningsmaterial. Avsnitten innehåller även kopplingar till våra olika kunskapstjänster som den engelska ordboken och Play. I läromedlet finns också länkar, interaktiviteter och klipp. Eleverna tränar på att reflektera, diskutera, uttrycka åsikter, motivera sina svar samt söka och utvärdera källor. Det gör dem bättre rustade för att ta sig an sin samtid och framtid. 

Varje läromedel består av åtta kursdelar och teman. Dessa löper som en röd tråd genom de tre årskurserna. Genom innehållets utformning tar eleverna successivt till sig alltmer komplex information. Kursmomenten tar hänsyn till kunskapsprogressionen för årskurs 7–9.