Förlagets beskrivning

När du tittar ut genom fönstret kanske det mesta du ser omkring dig är byggnader och vägar, men kanske finns det också ett och annat träd med ett par fåglar i och en gräsplätt där grannen rastar sin hund. Men varifrån kommer egentligen alla träd, fåglar och andra levande varelser? Varför blir träden gröna på våren? Varför springer hunden så gärna efter bollen och var får den all sin energi ifrån? Allt detta och mer därtill förklaras av biologin – livets vetenskap.

Biologi 1 innehåller följande kursdelar: Vad är liv?, Cellens genetik, Individ och arv, Evolution och artbildning, Livets historia, Människans evolution, Etologi, Populationsekologi, Systemekologi samt Hållbar utveckling.