Förlagets beskrivning

Målet med Biologi 1 är att ge eleverna en inblick i de stora frågorna kring livets historia och vad liv egentligen är, att visa sammanhang, fördjupa kunskaperna och motivera till en djupare förståelse.