Förlagets beskrivning

Med NE:s läromedel Bild 7–9 vill vi hjälpa eleverna att bygga upp en visuell kompetens så att de kan analysera och förstå bildbudskap och vara delaktiga i samhällsaktiviteter där bildkommunikation är av stor vikt.

Elevernas kunskaper om begrepp och samband lägger grunden för vidare utveckling av centrala förmågor. Läromedlet bjuder eleverna på både lek och allvar, med fokus på olika förmågor, historievetenskapligt tankesätt och ämnesövergripande arbete samtidigt som de arbetar mot kunskapskraven.