Förlagets beskrivning

Nästa steg är ett heltäckande digitalt läromedel i Svenska som andraspråk 1 för gymnasieskola och vuxenutbildning.

I Nästa steg digitalt läromedel finns

  • aktuellt innehåll av hög kvalitet
  • handfasta övningar
  • stöd för smart studieteknik
  • omfattande lärarmaterial