Förlagets beskrivning

När våra elever har läst en skönlitterär bok, är det ju brukligt, att de på något sätt recenserar den.

De råd som läroböcker ger eleverna när de ska skriva en recension, är vanligen att ange bokens titel och författare, att berätta var och när handlingen utspelar sig, att beskriva några huvudpersoner och att ge boken ett slutomdöme. Men när eleverna har skrivit ett antal sådana recensioner, kan det kanske vara roligt att göra på ett annorlunda sätt.