Förlagets beskrivning

I My first read and learn more arbetar vi vidare med läsförståelseövningar i engelska. Texterna är utformade på samma sätt som i My first read and learn. Låt eleverna läsa texten på egen hand eller i en mindre grupp, eller så presenterar du en utvald text för hela klassen. Varje arbetsblad omfattar en text med ordlista, illustration samt påståenden till texten som besvaras med True or False.