Förlagets beskrivning

Mucho más Digital – för dig som vill undervisa med ett interaktivt läromedel på riktigt
Liber Digital är ett digitalt läromedel, med allt du behöver samlat på ett och samma ställe. Som lärare kan du enkelt individanpassa genom att tilldela material till elever utifrån deras unika behov. Materialet innehåller dessutom bedömningsuppgifter med både automatisk rättning och bedömningsstöd samt uppföljning utifrån kunskapsmatriser.

När du väljer Mucho más åk 9 Digital för din undervisning i spanska får du:
- Mer övningar. Varje kapitel är indelat i två delar. Den första delen täcker det centrala innehållet och den andra delen fungerar som en slags elevhandledning där det finns sammanfattningar, kommentarer och förklaringar som riktar sig direkt till eleven.
- Mer information om den spansktalande världen. I varje kapitel finns ett avsnitt som heter Den spansktalande världen. Där får eleverna lära sig om vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer. Avsnittet tar upp sådant som är intressant för eleverna och de kommer att ha nytta av i sociala sammanhang, som t.ex. hur man hälsar på varandra och deltar i ett samtal eller vad man bör tänka på när man är bjuden på middag.
- En inbyggd fortbildning som hjälper dig att utvecklas som lärare. Forskare ger dig de senaste tankarna, dels om ämnet, dels om ämnesdidaktiska grepp för att ge eleverna bättre förutsättningar att lära. Koncist, kärnfullt och kopplat direkt till innehållet i ämnet.