Förlagets beskrivning

Häftet tar upp längdenheter och mätinstrument, viktenheter och vågar, tid och klockor, temperatur och termometerskalor. Vår serie i naturkunskap består av fyra häften. Till samtliga titlar medföljer facit med möjliga elevsvar.