Förlagets beskrivning

Motsatslek innehåller ordlekar som gör det roligt att leta efter ord som är motsatser. Genom spelen i appen får man träna på att hitta ord som är motsatser vilket stimulerar och hjälper till att utveckla ordförrådet. Motsatslek hjälper även barn att organisera sitt ordförråd genom att se hur ord hänger ihop och det är en hjälp när man själv ska hitta ord.
Barn och vuxna som lär sig svenska har också hjälp av att hitta och lära sig vilka ord som är motsatser.