Förlagets beskrivning

Detta är ett läromedel med rikt bildmaterial avsett för kursen Historia 1b. Det riktar sig främst till de elever som läser historia på gymnasieskolans studieförberedande program. Läromedlet är framtaget med avsikta att på ett begränsat omfång visa på de stora utvecklingslinjerna i historien ur, inte bara ett politiskt, utan även ekonomiskt och socialt perspektiv.