Förlagets beskrivning

Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11.

Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion.

Mönster och sekvenser innehåller övningar med mönster, inledande övningar med talmönster, ordningstal samt jämna och udda tal.