Förlagets beskrivning

Framsteg i matematiken –är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11.

Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Mönster och geometri innehåller inledande geometriska övningar och symmetri.