Förlagets beskrivning

Mondo matematik 9 elevwebb är ett komplement till den tryckta boken.

Mondo matematik 9 elevwebb

• ger eleven effektiv färdighetsträning
• innehåller självrättande interaktiva diagnoser med tillhörande självbedömning
• kompletterar bokens teori med filmade teorigenomgångar
• innehåller programmeringsproblem som är knutet till respektive huvudkapitel.