Förlagets beskrivning

Mondo Matematik 7 Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken. I elevwebben finns utökad färdighetsträning och stöd till elever när de räknar på egen hand.

Elevwebben innehåller självrättande interaktiva diagnoser med tillhörande självbedömning. Utökad ”Träna mera” i form av självrättande interaktiva övningar. Eleverna får effektiv färdighetsträning genom att arbeta med de rutinuppgifter de behöver. Du som lärare får direkt resultatrapporteringen på övningarna.

Filmade teorigenomgångar som kompletterar bokens teori och som kan användas för att stärka elevernas förförståelse av grundkursens innehåll eller helt enkelt som repetition