Förlagets beskrivning

Mondo Matematik 4A genomsyras av fem bärande tankar: kommunikation och samarbete, praktiska undersökningar och aktiviteter, utvecklandet av matematiska begrepp, matematiska modeller samt forskning och beprövad erfarenhet. 

Elevboken är uppdelad i tre kapitel. Kapitlen inleds med ett startuppslag med en samtalsbild, en sammanfattning av kapitlets mål och förmågor, aktuella begrepp och en diskussionsfråga.