Förlagets beskrivning

Mondo Matematik F Elevbok har en tydlig progression med utgångspunkt i Lpfö och Lgr11. Målen är tydligt utsatta i elevboken. I elevboken inleds varje kapitel med en samtalsbild med matematisk karaktär.I lärarhandledningen hittar du förslag på hur samtalsbilden kan användas som ett förtest. I elevboken finns det till varje mål en symbol för en Mattepärla.

Den visar att det är dags för en aktivitet. Mattepärlan är en aktivitet som utvecklar elevernas förståelse av det aktuella målet genom spel eller annan aktivitet. Mattepärlan ger eleverna möjlighet att upptäcka och befästa matematiska mönster, begrepp och modeller.