Förlagets beskrivning

Den retoriska arbetsprocessen och muntlig framställning har fått en framskjuten plats i ämnesplanen för ämnet svenska enligt Gy 2011.

I Modern retorik levandegör Elaine Eksvärd den klassiska retoriken i ny tappning. Med konkreta exempel från modern tid och situationer som eleven kan känna igen sig i presenterar författaren sitt budskap: retorik är konsten att få folk att vilja lyssna.