Förlagets beskrivning

Mitt i prick 3B har en arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första utgör basen, det alla ska arbeta med. Här finns också kapitlets samtalsbild med tillhörande berättelse. Den tredje sidan har extra övningar för fördjupning. Mitt i prick 3B innehåller mycket färdighetsträning men också åtskilliga kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation.