Förlagets beskrivning

Vår nya upplaga av Mitt i mål innehåller flera olika texttyper, allt från berättelser och faktatexter till dialoger, dikter och sånger. Texterna är intressanta och bjuder till diskussion, debatt och eftertanke.

Mitt i mål vänder sig till både ungdomar och vuxna som läser sfi kurs D eller motsvarande nivå inom andra skolformer.