Förlagets beskrivning

I Mina första mattemönster 2 presenteras många kreativa och stimulerande uppgifter som övar eleverna i dessa färdigheter. Arbetsbladen i Mina första mattemönster 2 är avpassade för de yngre barnen. Eleverna får avbilda och konstruera olika objekt, samt lära sig hur de benämns matematiskt. De får även fortsätta, samt konstruera, enkla geometriska mönster.