Förlagets beskrivning

I Lgr 11 lägger kursplanen i matematik för åk 3 stor vikt vid att utvärdera elevernas kunskaper i geometri, samt deras förmåga att upptäcka och att skapa talföljder och geometriska mönster. Eleverna ska även känna till grundläggande geometriska objekt, samt enkel förstoring, förminskning och symmetri.