Förlagets beskrivning

När eleverna arbetar med Min egen Julbok lär de sig mycket om varför vi firar jul och om julens olika seder och bruk. De får också förklaringar på många ord, som har med julen att göra.

Dessutom får de fundera över hur de själv ställer sig till olika traditioner och företeelser. Min egen Julbok innehåller också roliga knep och knåp-uppgifter, som t.ex. tips, ordflätor, bilduppgifter och olika ordlekar.