Förlagets beskrivning

Miljö- och energikunskap är ett basläromedel för gymnasiekursen Miljö- och energikunskap inom ämnet hållbart samhälle. Kursen är obligatorisk för Teknikprogrammets inriktning mot Hållbart samhällsbyggande, men kan läsas av alla program. 

Läromedlet ger inblick i de utmaningar vi står inför när det gäller såväl miljö-, energi-, som resurshot och kopplar dessa mot ett brett spektrum av konstruktiva lösningar. Detta presenteras i tre huvuddelar. Den första delen belyser bakgrunden/naturen/miljön med begreppet hållbar utveckling, hur naturen fungerar samt olika resurs- och miljöproblem. Sedan följer en del där energifrågan analyseras med olika sätt att producera energi för samhället och vad vi använder den till. Avslutningsvis visar läromedlet på åtgärder som kan vidtas för att nå ett hållbart samhälle.

I denna andra upplaga har både text och diagram uppdaterats för att spegla aktuella förhållanden inom miljö- och energiområdet.