Förlagets beskrivning

Vårt nya läromedel Migration tar upp rubriker som Att flytta inom sitt land, Att flytta till ett annat land, Människor har flyttat i alla tider, Emigration på vikingatiden, Befolkningsökning och utvandring från Sverige, Varför vill människor lämna sitt land?, Flyktingar, Flyktingläger, Kvotflyktingar, Flyktingsmugglare, När icke-kvotflyktingar kommer till Sverige, Ensamkommande flyktingbarn, Gömda flyktingar och Gömda flyktingbarn.