Förlagets beskrivning

I Mias Mattegåtor får eleverna träna sig i att undersöka, förstå och lösa matematiska problem. Eleverna dokumenterar sina lösningar i bild och i skrift på arbetsbladet.

Problemen kan lösas individuellt av en elev som önskar extra utmaning eller som en hemuppgift. Mattegåtorna kan även användas som gruppuppgifter. Eleverna får då jämföra sina lösningar, samt förklara och argumentera för sitt tänkande.