Förlagets beskrivning

I Mias Första Mattegåtor får eleverna träna sig i att undersöka, förstå och lösa matematiska problem. Eleverna dokumenterar sina lösningar i bild och i skrift på arbetsbladet.


Problemen kan lösas individuellt av en elev som önskar extra utmaning eller som en hemuppgift. Mattegåtorna kan även användas som gruppuppgifter.