Förlagets beskrivning

Meta Mekatronik Praktiska övningar är anpassad efter Gy11 och därför utökad med övningar för bland annat grundläggande ellära. Materialet har en stor bredd och de praktiska övningarna är inledningsvis styrda, efterhand ges mer utrymme för kreativt experimenterande.