Förlagets beskrivning

Meta Energiteknik 1 är avsedd för gymnasieämnet Energiteknik, kursen Energiteknik 1.

Användningen av våra energikällor, transport av energi samt användningen av energitekniska anläggningar blir allt viktigare i vårt samhälle. Meta Energiteknik 1 ger en bred introduktion i ämnet energiteknik med ett tydligt naturvetenskapligt perspektiv.

Meta Energiteknik 1 finns som interaktiv bok.