Förlagets beskrivning

Mental träning beskriver hur man genom olika mentala avslappnings- och träningsmetoder kan bli bättre på stresshantering och på att skapa strategier för att nå sina mål.