Förlagets beskrivning

Mycket är underförstått i en text. Att läsa med god förståelse innebär att även läsa det som inte står direkt i texten – att läsa mellan raderna.

Mellan raderna är en serie kopieringsunderlag som tränar läsförståelse på djupet. Materialet består av kopierbara texter inom olika områden. Texterna följs av läsförståelsefrågor, tre olika frågetyper – kopieringsfrågor, kunskapsfrågor och inferensfrågor. Eleverna får träna på att dra egna slutsatser och reflektera över konsekvenser.

Materialet är skrivet av två speciallärare, som har provat ut det både i klass och med enskilda elever.