Förlagets beskrivning

Detta kopieringsunderlag innehåller texter som följs av ett antal frågor. Texterna och frågorna är skrivna så att eleverna själva måste dra egna slutsatser och reflektera över konsekvenser, dvs inferenser. Längst bak i boken finns facit till frågorna. 

Materialet riktar sig till de äldre eleverna vad gäller innehållet. Texterna skildrar olika situationer i livet och beskriver ofta olika relationer människor emellan