Förlagets beskrivning

Medveten Matte är ett unikt bedömningsstöd. Det har växt fram i verklig undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken tillsammans med eleverna i klassrummet.

Syftet är att lyckas med formativ bedömning oavsett huvudläromedel. Eleverna involveras i bedömningen för att bli medvetna om sina förmågor. De får feedback medan arbetet pågår och inte i efterhand. Tanken är sedan att varje elev ska kunna öva på de moment den verkligen behöver.

Medveten Matte innehåller bland annat anpassade problemlösningar med autentiskt bedömda elevexempel, pedagogiska lektionsupplägg för själva genomförandet och för träning i bedömning samt förtest och diagnoser för det centrala innehållet i Lgr 11.