Förlagets beskrivning

Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.

Matteresan 3 är i första hand tänkt att användas på höstterminen i åk 8. Bok 1 och 2 är till åk 7 och bok 5 och 6 till åk 9. Elever med särskoleundervisning har ofta varierade kunskaper. Därför är de olika delarna i Matteresan, beroende på elevens individuella matematikkunskaper, även lämplig för vissa elever i tidigare eller senare årskurser.

Matteresan 3 passar dig som:
 


  • Undervisar i matematik på grundsärskolans senare del 
  • Vill ha ett läromedel med luftig och tydlig layout där eleverna skriver direkt i böckerna vilket också hjälper dem att fokusera 
  • Vill ha målbeskrivning som inleder varje kapitel 
  • Önskar att matematiska begrepp presenteras i en lista inför varje kapitel 
  • Vill ha ett avslutande avsnitt med repetitionsuppgifterMatteresan 3 behandlar; naturliga tal, de fyra räknesätten, pengar och överslagsräkning.