Förlagets beskrivning

MattePortal använder sig av en rad spelelement för att skapa intresse från eleverna. Ett av dessa element är att eleverna får belöningar i form av MattePortals virtuella Monsterkort när de löser uppgifter.

När eleven påbörjar en nivå är en vissa av de svårare uppgifterna låsta. Eleven låser upp dessa genom att först klara av de enklare uppgifterna. Somliga uppgifter har även speciella attribut, tex att eleven måste ha alla rätt för att klara av den.