Förlagets beskrivning

Mattekojan är ett basläromedel i matematik, med tydligt fokus på taluppfattning för att bygga elevernas förståelse och matematiska grund. Innehållet har utformats utifrån Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning.

Som stöd i undervisningen får eleverna följa en berättelse som skapar engagemang i klassen. Grodan Gugge och humlan Sum-Sum hjälper barnen att förstå matematiken!