Förlagets beskrivning

I Mattekids får dina elever träffa eleverna på Äppelblomskolan. Tillsammans med barnen på Äppelblomskolan får dina elever lösa elevnära matematiska problem hämtade från olika situationer i skolans vardag.

Dina elever tränas i att tolka, förstå och lösa problem. De får pröva och välja lösningsmetoder, samt dokumentera sina lösningar i bild och skrift. De olika problemen ger rika möjligheter till matematiska samtal i elevgruppen. Barnen lär sig även att upptäcka matematik överallt i vardagen.