Förlagets beskrivning

Detta är ett lärarstöd för att få eleverna, att arbeta med talanalys, det vill säga att de vet hur ett antal kan delas upp på olika sätt.De måste få en insikt om talens inbördes relationer. Genom att låta eleverna strukturerat träna tabeller och öva de olika talkombinationerna med hjälp av spel, får de en möjlighet att överinlära aktuellt område. Detta är en stor fördel för elever som behöver arbeta med samma uppgifter om och om igen för att få en förståelse för innehållet.