Förlagets beskrivning

Volym – översikt
Svara på frågorna
Minst
Mest
Hur många liter?
Hur många deciliter?
Hur många liter och deciliter?
Måla decilitermått
Textuppgifter
Hur många centiliter?
Måla deciliter, centiliter
Hur många milliliter?
Måla deciliter, centiliter, milliliter
Liter och deciliter
Liter och centiliter
Liter och milliliter
Med flera.