Förlagets beskrivning

Mynt och sedlar
Hur mycket? 1 kr
Hur mycket? 2 kr
Hur mycket? 2 kr,1 kr
Hur mycket? 5 kr
Hur mycket? 5 kr, 1 kr
Hur mycket? 10 kr
Hur mycket? 10 kr, 5 kr, 2 kr, 1 kr
Hur mycket pengar är det?
Textuppgift
Hur mycket? 20 kr
Hur mycket? 20 kr, 10 kr
Hur mycket? 50 kr
Med flera.