Förlagets beskrivning

Jämför – Vilket föremål är lättast?
Vilket föremål är tyngst?
Mäta vikt – Enheter
Massaenheter
Hur många kg?
Hur många kg visar vågarna?
Väga jämnt
Hur många kg visar vågarna?
Hur många hg är det?
Hur många kg och hg är det?
Väga jämnt
Kilo och hekto
Kilo och gram
Väga jämnt
Hekto och gram
Ton och kilogram
Recept
Välj enhet
Textuppgifter
Para ihop föremål och vikt