Förlagets beskrivning

Vad är kortast?
Jämför – Vad är högst?
Vad är lägst?
Längre, kortare, lika långt
Mäta längder – längdenheter
Linjer
Hur långa är linjerna?
Rita linjer
Sträckor
Mät sträckorna
Rita sträckor
Hur långa är larverna?
Mät med den trasiga linjalen
Omkrets