Förlagets beskrivning

Idén med Uppdrag Matte är att utgå från berättelser som ställer klassen inför olika  problemsituationer. Med Mattedetektiverna vill vi väcka nyfikenheten för matematikämnet och att använda de matematiska begreppen i ett inspirerande sammanhang.
Mattedetektivernas unika tre nivåer på samma sida gör det lätt att individualisera i klassen. De svaga eleverna tas väl om hand, de starka utmanas rejält.