Förlagets beskrivning

Matteboken finns nu i sin tredje upplaga, anpassad efter Lgr 11. Böckernas innehåll följer den nya kursplanen och ger eleverna en bra grund inför de nationella proven i årskurs 3.

Varje grundbok innehåller fem kapitel. De fyra första inleds med en samtalsbild med kapitlets tema.